Globalizacia technologickeho pokroku

V súčasnosti sa spolu s technologickým pokrokom stali skutočnosťou činnosti, ktoré boli doteraz nemožné. To všetko vďaka veľkému pokroku, ktorý sa plní cez noc pred vašimi očami.

Konverzácie využívajúce mobilný telefón - nikto - nie je rýchlo prekvapené - pre generácie narodené v posledných asi desiatich rokoch je nedostatok mobilného telefónu jednoducho nepredstaviteľnou krásou. Preto iba tento príklad ukazuje transformáciu, ktorá existuje známou zdieľanou zložkou.

Technologický pokrok je však tiež prejavom poslednej vybavenosti každodenného života, ako aj postupného zlepšovania vecí, ktoré sa už dlho robia. Príkladom je pravdepodobne kamera známa už mnoho desaťročí. Nápoje z výstrojov, ktoré majú tento typ audiovizuálneho vybavenia, sú v súčasnosti ich postupnou miniaturizáciou. Primárne preto zvyšuje pohodlie ich použitia, aby boli viditeľnejšie bez ohľadu na moment.

Miniaturizácia, ktorej nie každý priťahuje pozornosť, má, ale má aj svoj nový prvok - môže ohroziť pocit súkromia. Akým spôsobom sa bude pýtať vnímavý skeptik. Dokonca aj inštaláciou kamier v miestnostiach by sme nemali podozrenie, že by sme do nich nemohli umiestniť záznamníky obrazu.

Mikroskopické kamery, pretože sme už dosiahli tento stav miniaturizácie, môžu existovať kratšie ako špendlík. Vďaka tomu zostávajú vďačným nástrojom pre kvazišpionážnu prácu. Takže obyčajný obyčajný človek vyzerá ako fikcia. Ak však vezmeme do úvahy možnosť takejto kamery zaznamenávať situáciu, v ktorej by zainteresované strany nechceli, aby sa niekto dozvedel o jej vzniku, celá hypotéza má trochu iné svetlo.

Mikroskopický záznam obrazu sa preto môže použiť napríklad na obchodné informácie, vykukovať na manžela / manželku podozrivého z nevernosti alebo na záver, strážiť možnosti mesta ako alternatívne monitorovanie. Bez dôvodu použite mikroskopovú kameru na vytvorenie užitočného nástroja na zaznamenávanie obrázkov všade, kde tradičná bunka nemá zmysel.