Filmovy priemysel

Inovatívny priemysel používa desiatky tisíc horľavých a výbušných látok. Parametre plynov a kvapalín v rámci výnimiek sú dokonale rozpoznané a zdokumentované. Z tohto dôvodu je identifikácia hrozieb, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti v priebehu práce, pomerne náchylná. Situácia sa stáva oveľa nebezpečnejšou pri premiestňovaní, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V mnohých prípadoch predstavujú zdanlivo neškodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník a papier v prachovej hmote, vážne nebezpečenstvo výbuchu.

Priemyslové centrálne vákuové zariadenia sa používajú na úpravu usadeného prachu z parketových podláh, rovných povrchov a konštrukcie nástrojov a hál. Potom vytvára hygienu pri práci, a tým chráni pracujúcich ľudí, organizácie a nástroje pred ničivými účinkami prachu vrátane rizika sekundárnych výbuchov. Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné zariadenia, musia vykonávať montáž v súlade s platnými normami stanovenými v smernici o inštalácii atex.

https://proengine-ultra.eu/sk/ProEngine Ultra - Kondicionér paliva, ktorý vám veľa ušetrí!

Dôležitú úlohu, ktorú vykonáva centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a života ľudí pracujúcich v miestnosti pred účinkami prachu.- ochrana organizácií a zariadení proti poruchám v dôsledku rušenia prachom,- ochrana stavieb a osôb, ktoré píšu, proti účinkom nekontrolovaného výbuchu peľu.

Varovanie - nebezpečenstvo výbuchuV prípade, že sa do procesu vákuovania zahrnú horľavé alebo výbušné látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje veľké riziko nekontrolovaného výbuchu. Takéto konanie môže viesť k zničeniu odprašovacej jednotky, ako aj celej jednotky. Podľa štatistík sú filtračné jednotky a cyklóny kvalifikované pre kvalitu vážne výbušných zariadení.

Centrálne vysávanie a bezpečnosť výbušnínAko je uvedené vyššie, samotný význam centrálneho vákuového zariadenia je znížiť riziko sekundárneho výbuchu odstránením tzv usadený prach. Toto riešenie na jednej strane maximalizuje rýchlu a požiarnu bezpečnosť jednotky, na druhej strane vám umožňuje minimalizovať náklady spojené s prispôsobením inštalácie procesu požiadavkám smernice ATEX. Je potrebné poznamenať, že v záujme úspechu horľavých a výbušných prachov musí inštalácia centrálneho vysávania spĺňať prísne požiadavky smernice ATEX.