15 rocna psychika

V podmienkach prachového vzduchu sa látky predstavujúce nebezpečenstvo výbuchu musia riadiť zariadeniami s certifikáciou ATEX a konštrukciou navrhnutou a vyrobenou v súlade s informáciami ATEX platnými v regiónoch EÚ.

Pri realizácii je v podmienkach poprašovania práškovou farbou, jemným uhlím alebo prachom organického pôvodu (napr. Drevo predovšetkým vhodné zabezpečiť vhodné odstránenie prachu. Efektívne odprášenie ATEX (atex odprašovanie prachu úspešne eliminuje väčšinu hrozieb, ale pre efektívnu prácu je užitočné prezentovať správne hotové a možno dobré technické, technické a procedurálne riešenia. Aké sú tieto riešenia?

Odprášenie ATEX v práciPri vykonávaní sa odprášenie ATEX (spolu s európskymi smernicami zníži na:- použitie miestnych výfukových plynov, ktoré by sa mali nachádzať v blízkosti zdrojov emitujúcich potenciálne výbušné znečisťujúce látky, extraktory sú samonosné zbrane, priemyselné odsávače pár alebo špeciálne stierky,- na tento projekt by sa mali pravidelne vysávať povrchy, na ktorých sa vytvárajú jemné zhluky (ako dôkaz okolo obrábacích strojov,- dobré uzemnenie pracovných zariadení a jediné odprašovacie zariadenie, pretože môže spôsobiť elektrostatické náboje - uzemnenie tomuto javu bráni,- správna konštrukcia kanálov na odsávanie prachu a ochrana proti erózii,- použitie ventilátorov, filtrov a odprašovacích doplnkov navrhnutých v súlade s radami ATEX a využívajúcich príslušné osvedčenia.Na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany pred výbuchom by sa v odprašovacích systémoch ATEX malo zabudovať hasiace zariadenie (iskry a / alebo oheň v samotnej inštalácii.